Gott nytt 2016!

Även om det kan vara vemodigt att fullborda ännu ett år- så går det oftast snabbt att känna iver över det oskrivna blad som nu ligger framför oss.

Vad har du för intentioner för 2016? Vad drömmer du om i det lilla och i det stora?

Kanske handlar det bara om att ta de första stegen i den riktningen och våga tro på det, för att släppa loss kreativiteten och skaparkraften.

Att verkligen i grunden våga tro på att vi skapar vårt eget liv- däri ligger både vår kraft och vår rädsla för ansvaret.

Och kan du känna acceptans över att livet ser ut precis så som det gör just nu? Och att det är din perfekta utgångspunkt? I acceptansen och tilliten kan vi ta steget vidare i den mån vi önskar.

För egen del känner jag att det är dags att hämta hem lite grann. Stanna upp och känna efter. Meditera mer. Skapa ännu mera medvetenhet och ställa mig till förfogande för det högsta bästa. Men också fler pauser och vila- lite mer bara titta ut genom fönster och rensa intrycken.

För mig handlade 2015 om att starta upp och våga. 2016 handlar lite mer om riktning och inkänning.

Jag vet inte ännu exakta former, men jag känner starkt att det kommer handla mer än någonsin om kreativitet och yinenergi. Att aktivera ”The sacred feminine” inom mig själv, men också i möten och träffar.

I maj åker jag till Toscana och gör ”The Feminine Journey”. En retreatresa där vi vandrar i spåren av den kvinnliga myten. Jag ser redan fram emot att upptäcka vad det kommer att bära med sig framåt.

Balansen mellan yin och yang -det heliga feminina och maskulina som finns inom oss alla, är ett energiarbete som världen behöver för balans och harmoni. Och det börjar med dig och mig. Enhet istället för separation.

Oavsett om du är man eller kvinna så är det där det börjar för verkligt sann balans. Yin står för varandet och plattformen/utgångspunkten, yang för din aktivitet och riktning.

Likt ett träd som behöver ett välgrundat och kraftigt rotsystem (yin) för att kunna växa sig starkt och ståtligt med en kraftfull krona (yang).

Vi behöver väcka medvetenheten kring denna balans och titta på våra egna beteenden. Bara där kan vi förändra ett samhälle som i dag tyvärr inte gynnar vare sig män eller kvinnors sanna natur, vi har sakta blivit till karikatyrer av väldigt stereotypa roller.

Men som sagt, mycket är ännu i sin linda och det är spännande att ställa sig till förfogande och se vad som kommer att hända framöver.

Jag ser fram emot att ses i vår i någon form!

Varma hälsningar,
Gabriella