Fasader

Det är läskigt att riva sina fasader.
De är uppbyggda under lång tid och i tron att de skyddar oss.
Men skyddar oss från vad?
Om vi vågar visa våra hjärtan, om vi vågar vara sårbara. Vad är det värsta dom kan hända?
Dömer du den som är autentisk och som ger av sitt sanna jag till dig?
Eller blir du glad för gåvan och tar emot den med respekt?
Vågar du lita på att dina medmänniskor gör detsamma för dig? Vågar du prova?
Nästa gång du frågar någon hur det är, stanna upp och intressera dig för svaret.
Nästa gång någon frågar dig hur det är, svara på riktigt och med utgångspunkten att den som frågar verkligen vill veta.
Det betyder inte att du måste fläka ut hela ditt inre, men det du ger, det är på riktigt.
På detta sätt hjälper du till att skapa en hjärtats värld. En sann värld. Utan fasader.