Att äta vibration

Allting omkring oss innehåller energi och vibration. Således har allt vi äter också en energi, en vibration. När vi äter och förenar vår vibration med matens så har det en påverkan på våra kroppar och i förlängningen också våra sinnen. Genom att vara lyhörd och verkligen lyssna på sin kropp, så blir det tydligt vad man vill och inte vill stoppa i sin kropp. Det är stor skillnad på högfrekvent och lågfrekvent mat. Hur den bistår dig i ditt välmående.
Oavsett livsstil eller dietval, vegetarian eller inte, så kan man välja det mer högfrekventa och känna att det har en positiv påverkan på sitt liv.
Vad man aldrig någonsin behöver välja eller acceptera, är kött från djurfabriker. Även ekologiskt kött kan komma från ett djur som stressats och rent av plågats innan och under slakt. Vi är inte förskonade i Sverige även om vi gärna vill tro att våra djurskyddslagar håller hög standard. Att äta kött och billigt kött, är inte en mänsklig rättighet. Vi behöver inte det för att överleva.
Vad gör du för val när du inte blundar för hur verkligheten ser ut? Kan du avstå ditt goda bacon för att du vet dess väg till din tallrik och inte kan stå för det? Vad är värt att faktiskt ta ställning för? Inte för att du kan rädda alla grisar och hårt framavlade kycklingar i världen. Utan för att du, när du vet, tvingas in i ett moraliskt ställningstagande.
Att inte ta ställning eller att befinna sig i ”aktiv okunskap” bara för att man inte orkar ta in, är också ett ställningstagande.
Vad känner du är rätt beslut för dig att fatta, utifrån ditt välmående, din vibration och moral? Är det att bli vegan el vegetarian? Att äta visst ekokött, allt ekokött? Att hedra djuret som dött med en tanke eller en tacksägelse? Vad är rätt svar för dig? Vad är gott nog för dig? Men blunda inte längre!