När jag är sann i den plats jag tar, behöver jag inte förändra dig.
När jag sann i min egen kraft, behöver jag inte förminska dig.
När jag skiner, låter jag dig skina.
När jag är i balans, blir jag aldrig hotad av din styrka.
När jag vågar släppa taget, blir jag inte besviken.
När jag tillåter mig att lyssnar på mig själv, vill jag lyssna på dig.
När jag förlåter, vill jag se det bästa i dig.