Handen på hjärtat

Handen på hjärtat, har du funderat på vad du ger dig själv tillgång till genom din sexuella kraft och uttryck?
När du frigör de blockeringar som sitter i dina två lägre chakran, de som representerar din härkomst, ursprung och vem du vill vara när du står helt fri i dig själv.
Tillhör du dem som begränsar dig sexuellt, som sätter ramar för vad som är ok för dig att uttrycka och ge dig hän till?
Har du funderat på vad du då mer begränsar i dig själv? Vad du inte tillåter dig själv att ge uttryck för?
För i den sexuella kraften finns det så mycket. Där hittar du kreativitet, spontanitet, äventyrslust, glädje, passion och hänryckning. Där hittar du livet i sin sanna essens, din urkraft.
Många anser att det är eftersträvansvärt att hamna på ett ställe i sin andliga utveckling där man så att säga står över sin sexualitet. Man tänker att kroppsliga utryck är mindre fina än de själsliga och där man är så ”upphöjd” att kroppsliga drifter inte är något man ägnar sig åt.
Men herregud så trist och begränsande!
Vänd på det istället. Genom att du tillåter dig själv att få tillgång till uttrycket i denna kraft, så kan du möta både dig själv och andra från ditt innersta i alla sammanhang i livet. Vilken fantastisk plats att utgå från i alla möten i livet.
Så det är dags att titta på vad du håller tillbaka, som bara väntar på att få komma fram, bortom slentrian, vardag och tristess.
Jag tänker att det är livet självt som du möter.