Chakrabalansera din relation

Har du tänkt på att du kan använda chakrasystemet som ett verktyg för att titta på obalanser i din relation? Chakrabalansering för att belysa hur och var ni möts i varje chakra.

Varje chakra representerar ju en viktig del i din personliga utveckling genom hela livet och dess blockeringar ger dig viktig information om var du läcker energi i relation till dig själv och andra. Från barndom, trygghet och fundament längs ner, till din kontakt med universum och ditt högre syfte längs upp i kronchakrat.

Genom att bryta ner vad varje chakra rent konkret bidrar med i vårt liv, vår utveckling och vad det representerar, får vi värdefulla nycklar till vår egen läkning. Men varför inte också titta på hur du och din partner möts? Där ni inte möts, där vet ni att skulle må bra av att göra lite (eller mycket) jobb tillsammans.

Låt oss testa hur det kan se ut. (Jag ger nu ingen fördjupning i varje chakra utan dyker rätt in. Om du känner att du behöver mer bakgrundsinformation kring själva chakrasystemet så finns det en uppsjö av bra information att hitta på nätet.)

Först och främst, avsätt en begränsad tid. Runt 60-90 minuter är lagom. Detta för att inte fastna utan belysa. Berätta för varandra den egna ståndpunkten och när ni hittar en obalans, gör en notering om den och gå vidare.

Rotchakrat: Hur ser vi på fundamentet i vårt liv. Boende och pengar. Hur ser behovet av trygghet ut? Hur förankrar du dig?

Sakralchakrat: Vilka kreativa uttryck är viktiga för dig? Är beröring viktigt? Har du lätt att sätta gränser för dig själv? Har du en tydlig bild av vem du är som person? Hur ser du på sex och din sexualitet?

Solarplexuschakrat: Vad har du för drömmar och visioner? Hur mår du på jobbet? Vill du resa? Hur ser du på framtiden, vad hoppas du på?

Hjärtchakrat: Har du det utrymme, tid och frihet som du behöver? Har du en bra balans mellan egentid och familjetid? Hur ser du på vänskap och ditt bidrag i vänskapsrelationer? Hur uttrycker du kärlek till din partner och familj?

Halschakrat: Hur föredrar du att kommunicera? Hur pratar ni med varandra? Prioriterar du kommunikation i relationen framför exempelvis tid i sociala flöden. Känner du dig lyssnad på? Tycker du om att lyssna på din partner? Vad vill du dela och få delat till dig?

Pannchakrat: Hur mycket trygghet hämtar du i din partner? Kan du stötta och stärka din partners behov för välmående? Känner du dig stöttad i dina behov? Hur ser du på din personliga och andliga utveckling? Hur möts ni i livsåskådningsfrågor?

Kronchakrat: Har du trygghet i det som är din visshet? Där du har integrerat kunskapen intellektuellt ner i din kropp till att vara din sanning? Har du ett behov att pådyvla andra dina sanningar? Känner du dig trängd eller respekterad när ni inte delar åsikter i de stora frågorna?

Så där. Nu har ni pratat om dessa frågor och säkert hittat massor där ni enkelt kommer överens och har samsyn kring hur ni vill leva och vad ni vill bidra med i er relation. Men ni har kanske också har hittat områden där ni faktiskt inte har samma syn eller behov. Dessa är det bra att gå tillbaka till på det sätt som passar just er. Här har ni en gåva i just belysningen, hur ni sedan går vidare är upp till er. Kanske räcker det att fortsätta prata prata prata. Kanske fundera mer på egen kammare. Kanske gå i terapi. Oavsett var just ni landar, kom tillbaka till frågorna med jämna mellanrum och checka av. Vi utvecklas hela tiden och vad fantastiskt att kunna stämma av och mötas i likheter och olikheter i sin relation i stället för att fastna i antaganden om den andra.

Lycka till!

Vill du jobba mer med chakrasystemet och titta på hur du kan väcka din egen kraft. Då är min 7 veckors onlinekurs något för dig. Läs mer på min hemsida.