Systerskap, ansvar och det gudomligt feminina

Det gudomligt feminina är en urkraft som vi alla har tillgång till.
Den är mogen och i balans med den maskulina kraften. Två aspekter i varje människa oavsett kön.

Det är dags för den feminina aspekten att äntligen få ta sin rättmätiga plats.
Att i trygg förvissning om vårt eget värde inte vika oss. Inte huka oss.
Att i samma förvissning bjuda in de patriarkala strukturer och dess talespersoner.
Bjuda in och smälta samman. Till balans. Där du oavsett kön känner att du inte är låst i en kontext utan får flöda fritt mellan det mogna vackra maskulina och det mogna vackra feminina. Ta fram de aspekter varje given situation behöver, utan att värdera eller värderas.

Vi kvinnor kan väcka det gudomliga feminina i oss genom systerskapet. Där vi står starka tillsammans, var och en i vårt hjärtas kraft.
I vetskapen om att när du är sann mot dig själv och ditt hjärta, då finns bara överflöd, aldrig konkurrens. Vi går tillsammans för att väcka fler och fler på vår väg framåt.
När vi ser ljuset i varandra, när vi stärker varandra, då kommer vi en lång bit på väg. När vi ser att vi skapar vår egen arena tillsammans, istället för att tävla på en gladiatorsarena där det inte finns några vinnare, bara för att den strukturen redan råkar vara satt.

Vi behöver ta ansvar för att läka våra kollektiva sår av förtryck. Den där vi inte tror på vår ställning, vår jämlikhet.
Du bär med dig minnen av förtryck från tusentals år tillbaka, men du behöver inte svara till dem. Se dem, sedan läk dem. Vi gör det tillsammans, i systerskapet.

Vi läker med Gaia, med Moder jord och materian. Vi vandrar ner i vårt rotchakra och löser upp såren. Vi älskar och låter oss älskas. Vi ser vår sinnlighet och sexualitet som en väg till det gudomliga. Vi vet att vår kreativa kraft är värdefull. Vi är inte längre offer utan reser oss igen och igen, varje gång lite starkare. Vi reser oss tillsammans.
Systerskapet som en stark feminin urkraft.