Passionssäkra hösten

Passionsäkra din höst med tre enkla sätt.

Alla drömmer vi väl oss bort till den stora passionen. Den som ger lust och energi. Ibland tror vi att den endast är förunnat nya relationer och att den måste försvinna allt eftersom åren går.
Inget kan såklart vara mer fel. Åren ger snarare ett djup och möjlighet för passionen att ta en annan form.

Men vågar du? Det är frågan. För utan verklig intimitet och sårbarhet- ingen passion. De är tätt sammankopplade och behöver varandra, men det är där vi oftast fastnar. Din möjlighet att känna passion handlar om dig mer än den andra personen. Om du vågar vara intim, öppen och sårbar med en annan person.
Passion handlar om att ge sig hän, att kasta sig ut och att visa sitt sanna jag. Passion som en teaterföreställning är helt utan djup och autenticitet. Den spär bara på idéen om hur det ”borde” vara enligt eventuella idéer du har själv har skapat.

Verklig intimitet kräver sårbarhet och sårbarhet kräver mod. Mod att visa sitt hjärta på riktigt, mod att säga -Här är jag utan mina fasader.

Hur kan vi då komma dit med varandra? För alltför ofta har vi även i våra närmaste relationer byggt upp skydd och fasader. Vi tror att vi är helt öppna, men det är sällan så. Det finns några enkla övningar och knep som hjälper oss på vägen och som, kombinerat med en villighet att verkligen se varandra, är väldigt kraftfulla och starka.

Ögonmeditation:
Sätt på lugn musik att ha i bakgrunden. Sitt bekvämt mitt emot varandra, så nära det går. Korsa era armar och håll varandras händer. Titta varandra djupt i ögonen och håll kvar blicken hela tiden. Verkligen landa i varandras blickar och varande. Om detta är ovant så börja med 1-2 minuter och öka sedan tiden successivt. Det kan vara fnissigt eller obehagligt som ett skydd mot intimiteten.
Ställ en klocka som ringer när tiden har gått.
Upprepa denna övning så ofta ni vill, flera gånger i veckan och upplev hur den växer och blir vackrare och vackrare.

Här är jag-just nu:
Sitt bekvämt mitt emot varandra, så nära det går. Håll varandras händer. Ha ögonkontakt.
Ni har nu fem minuter var att prata om hur ni känner er i relationen just nu. Ett nedstamp i nuet, inte i gamla förorätter. Den som pratar gör det sakligt och lugnt och den som lyssnar är helt tyst. Tar bara emot och lyssnar in. Inget försvar, kommer inte med lösningar. Låter orden landa och mogna inom sig.
När klockan ringer efter fem minuter, eller den tid ni har valt (inte för lång tid bara) byter ni roller.

När båda har pratat, så stanna där. Låt det den andra har sagt bara få finnas. Det som sedan behöver tas upp till vidare samtal måste få inramningen av den respekt som övningen kräver. Dina minuter är en frizon och får inte bli ett slagverktyg i bråk framåt.
Upprepa denna övning med jämna mellanrum eller be om den när du känner att du behöver få prata om något som tynger dig.

Kärleksreceptet:
Gör en lista med rubriken: Jag känner mig älskad av dig när du… Skriv sedan ner en lista på max tio saker.
Inget är för litet, det är just det lilla i vardagen som vi vill hitta. Det kan vara allt från ”tittar på sporten med mig” till ”skickar sms under dagen och kollar av hur jag har det.”
När listan är klar så ger ni den till varandra. Här har ni ett recept på småsaker som ni kommer att vilja ge varandra, när ni är starka i intimitet och kärlek. Men det är också en lista att gå till när du känner att nu behöver jag hitta en väg in till tvåsamheten igen.

Passion är lek och glädje som du känner i dig själv och därför vill dela med den andra. Men är vi inte trygga, eller osäkra på hur det tas emot, så är det lätt att hellre välja att avstå. Men gör inte det. Var modig! För din egen skull. Om du känner ett motstånd, så ta fighten. Bjud upp din partner till dans och säg att detta är viktigt för dig.

Lycka till!