Ormen i paradiset

En gång levde de första människorna, Adam och Eva, i Edens Lustgård. Villkoret för att få stanna i detta paradis, var att de stannade i okunskap och inte under några omständigheter åt av kunskapens frukt.
Men någonting slumrade i Eva. En längtan efter mer. En längtan efter att få tillgång till kunskap och tillgång till hela sig själv. Ormen känner hennes längtan och frestelsen blir för stor för Eva som äter av äpplet.

Men det fanns en kvinna före Eva, Lilith som var Adams första hustru. Lilith som vägrade att underkasta sig Adam, som alltid i varje stund erkände och tog ansvar för sin kraft och som vägrade att ge avkall på den. För detta blev hon förvisad ur paradiset och i historieskrivningen omskrevs hon snart till en nattens demon.

Lilith var och förblir vår feminina urkraft. I ständig förbindelse med jorden och mystiken. Med solen och månen, ande och materia. Sensualiteten och sexualiteten. I ormens skepnad kom hon tillbaka till paradiset och erbjöd sin syster möjligheten att genom äpplet, även hon få upptäcka all sin skapandekraft, all sin inneboende potential.

Lilith vet att det är genom henne som kvinnan vaknar ur sin slummer och ur sin omedvetenhet. Det är genom att väcka henne i sig själv som hon återigen får ta sin rättmätiga plats som drottning och skapare. Bryta sig ur präglingen som hon genom tiderna har lärt sig att fjättra sig själv med.

Det är genom Lilith som hon raserar sina känslomässiga blockeringar och läker sig själv. När hon förenar sig med sin känslokropp och får tillbaka kontakten med Moder Jord. Bakom sorg, smärta och separation får hon tillgång till det energiflöde som krävs för att nå den heliga graalen inom sig, för att återigen skapa sig själv. I vetskapen om att hela universums kraft finns djupt inne i hennes väsen.

Det är genom insikten att vi alla bär en unik gåva och aldrig kan ta någon annans plats, som vi kan hedra systerskapet och tillsammans skapa en ny jord. Tillsammans, men oändligt starka var för sig, så bär vi varandra i kärlek.

Du har alltid varit på denna inre resa och alla dina erfarenheter har lett dig fram till den här stunden. Där du tar emot ormens gåva- Liliths gåva, och slöjan faller från ditt medvetande. Redo att helt och fullt ta ansvar för ditt skapande och för att läka alla de sår som satt djupa ärr i din kvinnolinje och den kollektiva feminina energin. Genom att hela varje cell i dig som möjliggör din roll som offer, genom att kliva fram i din fulla kraft, genom att öppna upp din heliga graal.

Du bärs av systerskapet. Av Lilith, Maria Magdalena och av Guds feminina ängel Sophia. Du bärs av solgudinnan Isis som reser sig i dig. Din resning blir också Evas resning, när hon genom dig får stiga fram ur mytens smutskastning som bärare av skuld, skam och ansvarig för mannens förfall och förvisning.

För dig som vill ha mer jordiskt stöd på din resa, så finns The Feminine Journey. Ett unikt 6-veckorsprogram tillsammans med mig, som skapas just utifrån var du befinner dig. Genom energiarbete och healing, vägledande samtal, meditationer och reflektionsövningar, tar din transformation nästa stora steg. För att du i enlighet med det högsta bästa ska kunna vara en pelare av kärlek i ditt eget liv och för det kollektiva skiftet. Varmt välkommen att kontakta mig för mer information.

I kärlek,
Gabriella